Majstrovstvá Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných drutžstiev 2015 | volnypad.sk
  • Tandemovy zoskok

OBJEDNÁVKA

0903 396 632

info@volnypad.sk

Najbližšie tandemové zoskoky

 

Apríl 2018

 

Kalendár zoskokov

 RÝCHLE ODKAZY

Počasie Slávnica tu

Majstrovstvá SR v tunelovom FS lietaní 4-členných družstiev 2015.

Propozície druhého ročníka Majstrovstiev SR v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4 - členných družstiev.

ORGANIZÁTOR


Parašutistický klub SNA z poverenia Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Hurricane Factory Tatralandia


1. CIEĽ SÚŤAŽE

 

Určiť víťaza II. ročníka Majstrovstiev Slovenskej republiky v tunelovom lietaní skupinovej akrobacie 4-členných družstiev, príprava pred sezónou 2015, zvýšenie a rozšírenie odbornej pripravenosti rozhodcov.


2. TERMÍN SÚŤAŽE

 

Súťaž sa bude konať v dňoch 27- 28.3.2015

Podrobný program súťaže bude upresnený a publikovaný podľa počtu prihlásených družstiev po uzávierke prihlášok.


3. MIESTO KONANIA

 

Hurricane Factory Tatralandia, Liptovský Mikuláš

www.hurricanefactory.com


4. TRÉNING

 

Tréningové lety nie sú súčasťou štartovného poplatku a záujemcovia si ich môžu rezervovať individuálne. 
Spoluorganizátor súťaže Hurricane Factory pre registrované súťažné družstvá určil ceny tréningových letových hodín. Letový čas OFF-peak 380 EUR/hod. Letový čas ON-peak 430 EUR/hod. V prípade požiadavky na tréningové časy kontaktujte prosím miroslav.strieblik@gmail.com i.fafbar@hurricanefactory.com


5. PRIHLÁŠKY


Záväzné prihlášky k účasti na majstrovstvách musia byť doručené písomnou formou na e-mail: info@pksna.sk najneskôr do 15.3.2015.

 

6.POPLATKY


a) Základný poplatok je 280,- EUR pre družstvo (70€ na športovca), v poplatku je zahrnuté: štartovné 
- súťažné lietanie 8min. 
- občerstvenie – raut po ukončení súťaže - výhry 
- technické a organizačné zabezpečenie. Poplatok je nutné uhradiť pri prezentácii v piatok 27.3.2015.

7. PRAVIDLÁ


Pri stanovení súťažných pravidiel a pravidiel rozhodovania sa bude vychádzať primerane zo Športového poriadku FAI. Presné podmienky a pravidlá budú oznámené na technickej konferencii.
a) súťažné zoskoky - losovanie bude vykonané z FS DIVE POOL „A“ 2011 na technickej konferencii. FS DIVE POOL „A“ 2011 v prílohe č.2.
b) pracovný čas – je stanovený na 35 s. Doba súťažného vstupu 1 minúta.
c) počet kôl – základný počet súťažných kôl je 8.
d) určenie víťaza–víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov bude poradie na prvých troch miestach určené podľa najvyššieho počtu dosiahnutých bodov v jednom kole. Ak bude zhoda aj v tomto prípade, víťazom sa stáva to družstvo, ktoré má svoj najhorší výsledok v jednom kole lepší ako ostatní. V prípade, že zhoda trvá aj naďalej, víťazom sa stáva družstvo, ktoré má lepší výsledok v skoršom kole.
e) hodnotenie – hodnotenie bude prebiehať z videozáznamu Hurricane Factory Tatralandia.
f) družstvo – tvoria 4 súťažiaci. Drutžstvo môže byť zmiešané (muži, ženy), môže mať aj jedného náhradníka, ktorý bude uvedený v prihláške.
g) protest –musí byť doručený hlavnému rozhodcovi do 30 min. od vzniku spornej udalosti písomne s poplatkom 20,- €. V prípade uznania protestu bude poplatok vrátený.
h) Ceny pre víťazov
:

1.miesto 30min letového času v Hurricane Factory Tatralandia, medaile, diplomy.

2.miesto 20min letového času v Hurricane Factory Tatralandia, medaile, diplomy.

3.miesto 10min letového času v Hurricane Factory Tatralandia, medaile, diplomy.


8. HLAVNÍ FUNKCIONÁRI


Za organizátora:
Miroslav Gábor, 0903 548845, gabor@sna.sk

Za Hurricane Factory Tatralandia: Miroslav Strieblik, 0903 900840, miroslav.strieblik@gmail.com, Ivan Farbák, 0908652469, i.farbak@hurricanefactory.com

Hlavný rozhodca: Janka Matejkinová
Ďaľší rozhodcovia budú predstavení na technickej konferencii.


9. KONTAKT NA ORGANIZÁTORA


Parašutistický klub SNA, Letisko Žilina 
013 41 Dolný Hričov, Slovensko
Tel.: +421 917 375 025, e-mail: info@pksna.sk, http: www.pksna.sk


HURRICANE FACTORY TATRALANDIA, Ivan Farbák 
šéf inštruktor, 
Tel.: + 421 908 652 469
e-mail: i.farbak@hurricanefactory.comAll FS 4-WAY

  Prihláška


TANDEM skočili už aj:Mirka, 31r.
Skočila som už 4x. Tandemový zoskok je návykový! Odporúčam všetkým!


Braňo, 37r.
Najlepší zážitok! Tandemový zoskok padákom s p. Darášom odporúčam všetkým! Úplna bomba!


Miška, 25r.
Tandemový zoskok padákom bol ten najlepší darček aký som dostala!

Tandemový zoskok - Ohlasy


Partneri

Opel-Shop.sk, Predaj náhradných dielov pre Váš Opel.